Tin tức   /  Tin dịch bệnh

Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 15/7/2012

(2012-09-28 01:36:00)

Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tai xanh tại các địa phương

 I. TÌNH HÌNH DỊCH

1. Dịch Cúm gia cầm

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch cúm gia cầm.

2. Dịch Lở mồm long móng (LMLM)

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch LMLM.

3. Dịch Tai xanh trên lợn

Trong ngày có báo cáo dịch tai xanh xảy ra ở tỉnh Đắc Lắc và Nghệ An, cụ thể tình hình như sau:

Đắc Lắc: Từ ngày 12/6/2012, dịch tai xanh đã xảy ra ở xã Quang Tiến và Quang Phú, huyện Cư M’gar; ngày 14/6/2012 dịch xảy ra ở Thị trấn Ea Knôp, huyện EaKar; ngày 17/6/2012, dịch xảy ra ở xã Ea Pil huyện M’Drak; ngày 27/6/22012, dịch xảy ra ở Phường Tân Lập và xã Hoàn Thắng, Tp. Buôn Mê Thuột; ngày 28/6/2012, dịch xảy ra ở Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc; ngày 29/6/2012, dịch xảy ra ở xã Ea Khư, huyện Cư Kuin. Đến nay, dịch đã xảy ra ở 8 xã, phường, thuộc 5 huyện Cư M’gar, EaKar, M’Drak, Krông Pắc, Cư Kuin và TP. Buôn Mê Thuột, với 525 lợn mắc bênh, 257 lợn bị tiêu hủy. Ngay từ khi có dịch xảy ra Cơ quan Thú y vùng V đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh và Trạm Thú y huyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Nghệ An: Từ 3/7/2012, dịch tai xanh đã xảy ra ở xã Phúc Thành và Đồng Thành, huyện Yên Thành; từ ngày 4/7/2012 dịch tai xanh xảy ra ở xã Quỳnh Đôi, và Quỳnh Hậu huyện Quỳnh Lưu; ngày 9/7/2012 dịch tai xanh xảy ra ở thị trấn Dùng và xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương. Đến nay dịch đã xảy ra ở 6 xã, thị trấn, của 3 huyện (Yên Thành, Quỳnh Lưu và Thanh Chương) với tổng số lợn mắc bệnh, chết và phải tiêu hủy là 464 con. Ngay từ khi có dịch xảy ra Cơ quan Thú y vùng III đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh và Trạm Thú y huyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Hiện nay, cả nước có 5 tỉnh: Lạng Sơn, Đồng Nai, Bình Dương, Đắc Lắc và Nghệ An có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày.

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tai xanh tại các địa phương./.

Theo: Cục Thú Y

Hot!