Bệnh và Điều trị   /  Trâu bò
Bệnh Lở Mồm Long Móng
(2012-09-25 12:42:00)

Bệnh do siêu vi trùng gây ra, lây lan mạnh do sự tiếp xúc trực tiếp giữa trâu bò, dê bệnh với trâu bò, dê mạnh khỏe. Cũng có thể lây gián tiếp cho người, súc vật, hoặc thịt thú bệnh được mang từ vùng này sang vùng khác

(2012-09-25 11:31:00)


(2012-09-25 11:24:00)


(2012-09-25 10:20:00)


(2012-09-25 10:16:00)