Sản phẩm   /  Đặc trị ký sinh trùng  /  Đặc trị KST dạng bột pha uống hoặc trộn thức ăn

Sun - Cox
Đặc trị cầu trùng ruột non, manh tràng.
Sun - Monocox
Đặc trị cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, bệnh đầu đen
SVT- Levasol P
Phòng trị giun sán
Sun - Colicox
Đặc trị bệnh cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, bệnh đầu đen
Sun- Cầu trùng Stop
Đặc trị cầu trùng phân sáp, phân lẫn máu, phân nhớt vàng.