Sản phẩm   /  Sát trùng

SVT - Antisep
Sát trùng chuồng trại, an toàn đối với vật nuôi
TD - Biozym
- Công dụng: Phân hủy nhanh xác hữu cơ, thức ăn thừa, khử khí độc...
Sun - Iodine
Sát trùng vết thương, khử trùng chuồng trại