Tuyển dụng   /  Cơ hội nghề nghiệp

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH (2018-03-28 01:10:00)

thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh thuốc thú y, nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi làm việc tại 1 vùng trong các tỉnh thành sau: Bắc Giang, Thái Nguyên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Long An, Bến Tre… - Số lượng tuyển dụng: không giới hạn. - Thời gian tuyển dụng: liên tục tuyển dụng.


Xem chi tiết