Sản phẩm   /  Đặc trị ký sinh trùng  /  Đặc trị KST dạng dung dịch uống

Sun-Pigcox
Phòng và trị cầu trùng trên lợn
Sun- Coxi Plus (chai nhựa)
Đặc trị cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, bệnh đầu đen
SVT- Totralcox
Đặc trị cầu trùng, cầu trùng ghép thương hàn, Ecoli.