Sản phẩm   /  Đặc trị ký sinh trùng

Sun-Pigcox
Phòng và trị cầu trùng trên lợn
Sun- Coxi Plus (chai nhựa)
Đặc trị cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, bệnh đầu đen
Sun- Levasol
Phòng trị giun sán
SVT- Totralcox
Đặc trị cầu trùng, cầu trùng ghép thương hàn, Ecoli.
Sun - Cox
Đặc trị cầu trùng ruột non, manh tràng.
Sun - Monocox
Đặc trị cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, bệnh đầu đen
SVT- Levasol P
Phòng trị giun sán
Sun - Colicox
Đặc trị bệnh cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, bệnh đầu đen
Sun- Cầu trùng Stop
Đặc trị cầu trùng phân sáp, phân lẫn máu, phân nhớt vàng.