Sản phẩm   /  Kháng sinh  /  Dung dịch uống

Sun - Diclacoc
Đặc trị cầu trùng
SVT - TILCOSIN PLUS
Đặc trị hen, cắt cơn hen nhanh chóng
Sun- Flomax plus
Điều trị hiệu quả bệnh Coryza, thương hàn
Sun- Enro Plus
Trị phân xanh, phân trắng, sưng phù đầu