Sản phẩm   /  Trộn phòng bệnh

Sun- Tilmimix
Phòng trị hen, suyễn, tiêu chảy, hồng lỵ, trị nhiễm khuẩn kế phát do PRRS...
Sun- Neodox ( Premix)
Phòng trị suyễn, phó thương hàn